พวงหรีด Wreath

พวงหรีด “Wreath”

พวงหรีด เป็นดอกไม้ที่ถูกจัดตกแต่ง ตามโครงสร้างรูปวงกลม หรือวงรี มีดอกไม้และใบไม่เป็นส่วนประกอบหลัก

Continue reading