กระเช้าดอกไม้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีดูดี มีคุณค่า  การจัดกระเช้าก็มีหลายรูปแบบ เช่น กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญ เหมาะกับโอกาสยินดี เยี่ยมไข้ แสดงความเคารพ เช่น โอกาสวันปีใหม่ วันเกิดผู้ใหญ่ แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวาระต่างๆ ของบริษัทคู่ค้าห้างร้านและผู้ใหญ่ที่เคารพ เป็นต้น ปัจจุบันกระเช้าได้มีการดัดแปลงตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับโอกาสและผู้รับที่แตกต่างกัน เช่น การตกแต่งโบว์ และอุปกรณ์ติดประดับต่างๆ เช่น ตุ๊กตา เพื่อให้เหมาะกับผู้รับที่หลากหลาย ตามวัย อายุ ตามวาระโอกาส และตามความชอบของทั้งผู้ให้และผู้รับเเพื่อให้เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : jipataindex